UBO

Het belang van de UBO?

Net als jou willen wij graag weten met wie wij zaken doen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om van onze zakelijke klanten vast te leggen wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn.
Een UBO is een persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit kunnen natuurlijk ook meerdere personen zijn.

Op de naar jou toegezonden UBO verklaring staat hoe je de UBO van jouw organisatie moet bepalen en welk percentage stemrecht, deelname of zeggenschap van toepassing is. 

UBO formulier

Meest gestelde UBO vragen:

Wie moet het UBO formulier ondertekenen?

De persoon of personen die tekenbevoegd is/zijn in jouw organisatie. De tekenbevoegden van jouw organisatie kan je terugvinden in het KvK uittreksel

Moet ik voor iedere onderneming apart gegevens aanleveren?

KLG Nomden Assuradeuren is wettelijk verplicht om van onze klanten vast te leggen wie de UBO is. Dit betekent dat als je met meerdere ondernemingen betrokken bent met een verzekering via KLG Nomden Assuradeuren, wij de gegevens van iedere onderneming afzonderlijk willen ontvangen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We nemen de UBO-gegevens op in onze systemen en gebruiken ze om de uiteindelijke belanghebbende te identificeren, te verifiëren en/of op een andere wijze te toetsen.

Wat betekent dit voor onze privacy?

We zijn wettelijk verplicht om te weten wie onze klanten zijn. Het verzamelen en verwerken van de gegevens van UBO's mag daarom volgens de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze UBO staat al in het openbare register van de KvK, waarom moet ik nogmaals aan jullie de UBO gegevens doorgeven?

De overheidsinstantie Kamer van Koophandel (KvK) registreert de UBO’s in het handelsregister. Zij verifieert daarbij niet of de entiteit de juiste UBO(‘s) aanmeldt. Om die reden is in de Europese richtlijn en de Nederlandse wet opgenomen dat financiële dienstverleners in het kader van het cliëntenonderzoek verplicht zijn om zelf na te gaan wie de UBO’s zijn. En dat wij niet op de juistheid van het KvK-register mogen afgaan.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.